Kategorie
AML/KYC

AML – obowiązki instytucji obowiązanej

Obowiązki instytucji obowiązanej Ustawa AML nakłada na instytucje obowiązane liczne obowiązki, z których jako pierwsze wymienia te o charakterze personalnym. Wymagane jest bowiem wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6), a także osoby spośród członków organu zarządzającego, której zadaniem będzie wdrażanie obowiązków określonych w ustawie (art. 7). Ponadto […]

Kategorie
AML/KYC

AML czyli wyeliminowanie zjawiska prania brudnych pieniędzy

Wprowadzenie Wejście w życie w lipcu 2018 r. nowej ustawy AML (Anti-Money Laundering), uporządkowało zagadnienie krypowalut (również tokenów) (w języku prawnym „walut wirtualnych”) na potrzeby systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowe regulacje nakładają na objęte nimi podmioty konkretne obowiązki wobec instytucji publicznych, dlatego konieczna jest analiza czy Klient jest ich adresatem. Na wstępie […]

Kategorie
AML/KYC

AML kary i kontrole, blokowanie rachunków

Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków Ustawa AML nakłada na instytucje obowiązane nie tylko obowiązek wykrywania i alarmowania o podejrzanych transakcjach, lecz także aktywnego im przeciwdziałania (art. 86). W razie uzasadnionego podejrzenia, że dana transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub terroryzmem, instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia o tym GIIF i do czasu podjęcia przez niego […]

Kategorie
AML/KYC

Zakres podmiotowy AML – instytucje obowiązane

Zakres podmiotowy AML – instytucje obowiązane Po omówieniu zakresu przedmiotowego nowych regulacji, należy przejść do charakterystyki objętych nimi podmiotów (w dyrektywie AML nazywanych „podmiotami zobowiązanymi”, w ustawie AML – „instytucjami obowiązanymi”). Podmiotami zobowiązanymi na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 lit g i h dyrektywy AML są: podmioty zajmujące się świadczeniem usług wymiany walut […]

Kategorie
AML/KYC Prawo

Regulacje finansowe w kontekście obrotu walutami wirtualnymi

Regulacje finansowe w kontekście obrotu walutami wirtualnymi  W stanowisku z dnia 10 lipca 2014 r. GIIF podnosi, że: zwraca uwagę na niepokojące zjawisko wykorzystywania obrotu wirtualnymi walutami, takimi jak Bitcoin (BTC), do działań przestępczych, między innymi w procederze prania pieniędzy. Ponadto GIIF podnosi, że: waluty wirtualne stanowią jedną z form nieregulowanego pieniądza elektronicznego. Jednostki typu BTC (Bitcoin) […]

Kategorie
AML/KYC Podatki Prawo

Kryptowaluty za granicą – prawo i podatki w Europie i na świecie

Prawo na świecie, a kryptowaluty  Analizując obecną sytuację Polski pod względem prawnym warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób kryptowaluty zostały unormowane w różnych miejscach świata. W związku z tym, że istnieje wiele krajów, które odniosły się do niniejszej tematyki, to postanowiliśmy wskazać miejsca, które cieszą się największym zainteresowaniem kryptowalutami.  W dniu dzisiejszym przedstawiamy […]

Kategorie
AML/KYC Podatki Prawo

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy AML/KYC a kryptowaluty, ICO

Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) są stosowane zarówno przez władze krajowe, jak i międzynarodowe na całym świecie i nakładają na instytucje finansowe szeroki wachlarz obowiązków w zakresie kontroli i monitorowania klientów.  Powyższe obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy obejmują pojęcia: KYC (z ang. Know Your Customer) – poznaj swojego klienta,  AML (z ang. Anti […]