Kategorie
AML/KYC Prawo

Jakie przestępstwa można popełnić handlując kryptowalutami?

  Osoba handlująca kryptowalutami (w pewnym uproszczeniu) celuje w osiągnięcie zysku w efekcie przeprowadzenia serii transakcji z wykorzystaniem wahań kursów i cen. Jak każda nowa forma obrotu pieniędzmi, wraz ze wzrostem popularności tego rozwiązania, handel zaczął być wykorzystywany w celach przestępczych. Równocześnie wiele giełd pozbawionych jest środków bezpieczeństwa wystarczających do zabezpieczenia handlujących od nawet mimowolnego […]

Kategorie
Podatki

Jak w firmie rozliczyć płatność w kryptowalucie Bitcoin?

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeważającym przedmiotem jego działalności jest działalność związana z oprogramowaniem. Zwrócił się zapytaniem: „Jak rozliczać przychód za usługi IT, które rozlicza w kryptowalutach?” Podał następujące przykłady: wystawienie faktury w USD – zapłata w USDT; wystawienie faktury w USD – zapłata w Bitcoin; wystawienie faktury w […]

Kategorie
AML/KYC

AML – obowiązki instytucji obowiązanej

Obowiązki instytucji obowiązanej Ustawa AML nakłada na instytucje obowiązane liczne obowiązki, z których jako pierwsze wymienia te o charakterze personalnym. Wymagane jest bowiem wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6), a także osoby spośród członków organu zarządzającego, której zadaniem będzie wdrażanie obowiązków określonych w ustawie (art. 7). Ponadto […]

Kategorie
AML/KYC

AML czyli wyeliminowanie zjawiska prania brudnych pieniędzy

Wprowadzenie Wejście w życie w lipcu 2018 r. nowej ustawy AML (Anti-Money Laundering), uporządkowało zagadnienie krypowalut (również tokenów) (w języku prawnym „walut wirtualnych”) na potrzeby systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowe regulacje nakładają na objęte nimi podmioty konkretne obowiązki wobec instytucji publicznych, dlatego konieczna jest analiza czy Klient jest ich adresatem. Na wstępie […]

Kategorie
AML/KYC

AML kary i kontrole, blokowanie rachunków

Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków Ustawa AML nakłada na instytucje obowiązane nie tylko obowiązek wykrywania i alarmowania o podejrzanych transakcjach, lecz także aktywnego im przeciwdziałania (art. 86). W razie uzasadnionego podejrzenia, że dana transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub terroryzmem, instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia o tym GIIF i do czasu podjęcia przez niego […]

Kategorie
AML/KYC

Zakres podmiotowy AML – instytucje obowiązane

Zakres podmiotowy AML – instytucje obowiązane Po omówieniu zakresu przedmiotowego nowych regulacji, należy przejść do charakterystyki objętych nimi podmiotów (w dyrektywie AML nazywanych „podmiotami zobowiązanymi”, w ustawie AML – „instytucjami obowiązanymi”). Podmiotami zobowiązanymi na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 lit g i h dyrektywy AML są: podmioty zajmujące się świadczeniem usług wymiany walut […]

Kategorie
Prawo

Tokeny jako papiery wartościowe

Tokeny jako papiery wartościowe Kryptowaluty, ani waluty wirtualne nie są instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie. Wskazywał na to Minister Finansów w stanowisku z dnia 28 czerwca 2013 r. podkreślając, że w opinii Ministerstwa Finansów nie ma możliwości zakwalifikowania bitcoin do którejkolwiek z wyżej wymienionych kategorii instrumentów finansowych. Jednocześnie nie […]

Kategorie
AML/KYC Prawo

Regulacje finansowe w kontekście obrotu walutami wirtualnymi

Regulacje finansowe w kontekście obrotu walutami wirtualnymi  W stanowisku z dnia 10 lipca 2014 r. GIIF podnosi, że: zwraca uwagę na niepokojące zjawisko wykorzystywania obrotu wirtualnymi walutami, takimi jak Bitcoin (BTC), do działań przestępczych, między innymi w procederze prania pieniędzy. Ponadto GIIF podnosi, że: waluty wirtualne stanowią jedną z form nieregulowanego pieniądza elektronicznego. Jednostki typu BTC (Bitcoin) […]

Kategorie
AML/KYC Prawo

Prawnokarne aspekty obrotu kryptowalutami w systemie p2p

Prawnokarne aspekty obrotu kryptowalutami w systemie p2p Tym, co w głównej mierze miało wyróżniać kryptowaluty na tle dotychczas spotykanych w obrocie instrumentów finasowych z założenia była ich niezależność od państw, firm czy banków oraz brak kontroli ze strony aparatu państwowego. Układ taki gwarantuje przede wszystkim anonimowość. Zasadniczo kryptowaluta to linijka kodu źródłowego, której nie sposób […]

Kategorie
AML/KYC Podatki Prawo

Czym są NFT i dlaczego jest o nich głośno?

Potencjał technologii blockchain to znacznie więcej niż kryptowaluty. Umożliwia on ludziom i firmom umieszczanie identyfikatorów, certyfikatów, danych dotyczących nieruchomości i innych ważnych informacji o rzeczywistych zasobach w blockchainie. W tej chwili powyższa technologia powoduje dużo szumu. Wyobraź sobie, że twój dyplom wydany na blockchain jest dokumentem cyfrowym uznawanym przez wszystkie władze na całym świecie – […]