Polityka prywatności

Interesujesz się kryptowalutami? Zapraszamy do zapisu na newsletter!

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

(obowiązek informacyjny i pliki cookies)

 1. Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Tabert Przyniczka Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jemiołowa 44/107b, 53-426 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694221.

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami listownie (na w/w adres) lub mailowo (biuro@tplegal.pl).

 1. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. wykonania umowy cywilnoprawnej lub podjęcia na Twoje żądania działań, przed jej zawarciem(art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane te przetwarzamy do czasu zrealizowania umowy, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.
 2. marketingowych, tj. przedstawienia Ci oferty zawarcia umowy cywilnoprawnej, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes(art. 6 ust. 1 lit f RODO). Polega on na prowadzeniu działań marketingowych Spółki i rozwijaniu jej działalności. Dane te przetwarzamy do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 3. prowadzeniakorespondencji telefonicznej, mailowej lub listownej, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes(art. 6 ust. 1 lit f RODO). Polega on na możliwości bieżącego kontaktu z Tobą oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania. Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 4. wykonania ciążących na nas obowiązków księgowo-podatkowych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te przetwarzamy do momentu wskazanego w tych przepisach;
 5. ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes(art. 6 ust. 1 lit f RODO). Polega on na możliwości ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 6. rekrutacji, na podstawie:
 7. Kodeksu pracy:
 • 221§ 1 i 2 – w zakresie imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeśli dane te są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • 221§ 4 (i innych właściwych przepisów prawa) – w zakresie innych danych osobowych niż z pkt 1 a), gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 1. Twojej zgody:
 • co do innych danych zwykłych, niż wymienione w pkt. 1,
 • co do danych wrażliwych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO(art. 221b 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • udzielonej na poczet przyszłych naszych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • odnośnie potwierdzenia Twoich referencji u byłego Pracodawcy;
 1. naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko – w zakresie danych osobowych innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane te przetwarzamy do zakończenia danej rekrutacji, a jeśli wyraziłeś zgodę na kolejne –  dodatkowo przez okres maksymalnie 1 roku.

 

Podanie danych osobowych jest:

 1. dobrowolne – w celu marketingowym (pkt 2), wymiany korespondencji (3) oraz rekrutacji (pkt 7 b-c);
 2. wymagane ustawowo– w celu podatkowo-księgowym, z uwagi na przepisy prawa podatkowego i o rachunkowości (pkt 4);
 3. niezbędne – w celu zawarcia i realizacji umowy (pkt 1) oraz rekrutacji (pkt 6), ponieważ brak danych uniemożliwi wykonanie umowy albo wzięcie udziału w rekrutacji.

Twoje dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podjęcia decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na nasze zlecenie podmiotom, które je przetwarzają, tj. podmiotom prowadzącym działalność:

 1. pocztową lub kurierską;
 2. płatniczą;
 3. teleinformatyczną.

 

 1. Twoje prawa związane ochroną danych osobowych

 

Przysługują Ci następujące prawa:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
 2. dostępu do danych osobowych;
 3. żądania ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania;
 4. przeniesienia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dotyczy to tylko tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody;
 5. skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Pliki cookies

 

Czym są pliki cookies?

 

To niewielkie informacje wysyłane przez nasz serwis internetowy www.cointax.pl i zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki te są często niezbędne, by strona działała prawidłowo.

W jakim celu i przez jaki okres używamy plików cookies?

Nieustannie pracujemy nad poprawą treści, funkcjonalności i poruszania się na stronie www.cointax.pl

W tym celu korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie:

 1. _ga– służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. Ten plik pomaga zidentyfikować obszary strony, które wymagają udoskonalenia (okres ważności – 2 lata);
 2. _gid– służy do odróżniania poszczególnych sesji (odwiedzin). Jest odnawiany każdorazowo po przesłaniu danych do Google Analytics(okres ważności 24h).

W/w pliki nie pozwalają nam na identyfikację użytkownika. Nie gromadzimy zatem danych osobowych za pomocą w/w plików cookies. Więcej o Google Analytics (w tym o możliwości zarządzania plikami cookies) znajdą Państwo pod adresem: https://policies.google.com/privacy

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________