Kategorie
Podatki

Jak w firmie rozliczyć płatność w kryptowalucie Bitcoin?

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeważającym przedmiotem jego działalności jest działalność związana z oprogramowaniem. Zwrócił się zapytaniem: „Jak rozliczać przychód za usługi IT, które rozlicza w kryptowalutach?” Podał następujące przykłady: wystawienie faktury w USD – zapłata w USDT; wystawienie faktury w USD – zapłata w Bitcoin; wystawienie faktury w […]

Kategorie
Podatki Prawo

Płatność kryptowalutą za usługi świadczone elektronicznie

W przypadku niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, w razie płatności za nie kryptowalutą (w tym Bitcoin) za wykonaną usługę elektroniczną należy rozpoznać dwie odrębne umowy.  Wyjaśnić bowiem należy, że każda ze stron (Sprzedawca, jak i Kontrahent/Konsument) może występować tu zarówno w roli sprzedawcy, jak i nabywcy. Przychodem Sprzedawcy ze sprzedaży oferowanej usługi elektronicznej będzie umówiona cena […]

Kategorie
Podatki Prawo

Obrót tokenami i kryptowalutą – aspekty podatkowe

Przystępując do analizy ogólnych kwestii związanych z obrotem kryptowalutą i tokenami, należy na wstępie wyjaśnić, iż funkcjonowanie oraz posługiwanie się wirtualną walutą (w tym BTC i Tokenami) jest w Polsce możliwe i nie narusza przepisów polskiego prawa – w tym przepisów prawa podatkowego. Należy jednak wskazać, że kryptowaluty nie mogą być traktowane na równi z prawnym […]