Kategorie
Prawo

Tokeny jako papiery wartościowe

Tokeny jako papiery wartościowe Kryptowaluty, ani waluty wirtualne nie są instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie. Wskazywał na to Minister Finansów w stanowisku z dnia 28 czerwca 2013 r. podkreślając, że w opinii Ministerstwa Finansów nie ma możliwości zakwalifikowania bitcoin do którejkolwiek z wyżej wymienionych kategorii instrumentów finansowych. Jednocześnie nie […]