Kategorie
AML/KYC

Zakres podmiotowy AML – instytucje obowiązane

Zakres podmiotowy AML – instytucje obowiązane Po omówieniu zakresu przedmiotowego nowych regulacji, należy przejść do charakterystyki objętych nimi podmiotów (w dyrektywie AML nazywanych „podmiotami zobowiązanymi”, w ustawie AML – „instytucjami obowiązanymi”). Podmiotami zobowiązanymi na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 lit g i h dyrektywy AML są: podmioty zajmujące się świadczeniem usług wymiany walut […]