Kategorie
AML/KYC

AML – obowiązki instytucji obowiązanej

Obowiązki instytucji obowiązanej Ustawa AML nakłada na instytucje obowiązane liczne obowiązki, z których jako pierwsze wymienia te o charakterze personalnym. Wymagane jest bowiem wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6), a także osoby spośród członków organu zarządzającego, której zadaniem będzie wdrażanie obowiązków określonych w ustawie (art. 7). Ponadto […]

Kategorie
AML/KYC

AML kary i kontrole, blokowanie rachunków

Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków Ustawa AML nakłada na instytucje obowiązane nie tylko obowiązek wykrywania i alarmowania o podejrzanych transakcjach, lecz także aktywnego im przeciwdziałania (art. 86). W razie uzasadnionego podejrzenia, że dana transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub terroryzmem, instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia o tym GIIF i do czasu podjęcia przez niego […]

Kategorie
AML/KYC Prawo

Regulacje finansowe w kontekście obrotu walutami wirtualnymi

Regulacje finansowe w kontekście obrotu walutami wirtualnymi  W stanowisku z dnia 10 lipca 2014 r. GIIF podnosi, że: zwraca uwagę na niepokojące zjawisko wykorzystywania obrotu wirtualnymi walutami, takimi jak Bitcoin (BTC), do działań przestępczych, między innymi w procederze prania pieniędzy. Ponadto GIIF podnosi, że: waluty wirtualne stanowią jedną z form nieregulowanego pieniądza elektronicznego. Jednostki typu BTC (Bitcoin) […]