Kategorie
AML/KYC Podatki Prawo

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy AML/KYC a kryptowaluty, ICO

Interesujesz się kryptowalutami? Zapraszamy do zapisu na newsletter!

Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) są stosowane zarówno przez władze krajowe, jak i międzynarodowe na całym świecie i nakładają na instytucje finansowe szeroki wachlarz obowiązków w zakresie kontroli i monitorowania klientów. 

Powyższe obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy obejmują pojęcia:

 • KYC (z ang. Know Your Customer) – poznaj swojego klienta, 
 • AML (z ang. Anti Money Laudering) – przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. 

Obie procedury są z sobą powiązane i bliskoznaczne, co w praktyce przekłada się na fakt, że używa się ich zamiennie. Zrozumienie  różnic w regulacjach może być trudne dla niektórych podmiotów, jednak ​​firmy muszą znać różnicę między AML i KYC celem zapewnienia swoim użytkownikom pełni bezpieczeństwa oraz spełnienia wymagań regulacyjnych danego kraju. 

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

Co to jest Know Your Customer (KYC)?

KYC lub „Poznaj swojego klienta” można zdefiniować jako proces weryfikacji tożsamości klienta.

W KYC każdy klient, który chce skorzystać z usług danej firmy jest zobowiązany do podania danych uwierzytelniających, takich jak dokumenty tożsamości w postaci:

 • dowodu osobistego,
 • paszportu, 
 • legitymacji, 
 • wydruku rachunku bankowego.

Jako przykład można wskazać inwestorów, którzy muszą zostać zweryfikowani zanim wezmą udział w ICO.

Ponieważ firmy Fintech świadczą usługi finansowe, to są one zobowiązane przez przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy do weryfikowania tożsamości swoich klientów przed zaoferowaniem swoich usług. Niniejsze działania są niezbędne do zapewnienia tego, że ​​dany podmiot działa legalnie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

KYC umożliwia firmom przeanalizowanie danego klienta i zapobieganie sytuacjom, gdzie osoba biorąca udział w praniu pieniędzy nie będzie znana. Można stwierdzić, że KYC działa jako regulacja uzupełniająca i wspomagająca przepisy AML. 

W sytuacjach, gdy klient stwarza szczególnie wysokie ryzyko prania pieniędzy proces KYC powinien obejmować Enhanced Due Diligence (EDD) – wzmożoną należytą staranność.

Niniejszej działanie polega na bardziej szczegółowej analizie danego klienta.

Z tego powodu firma, która podejrzewa podmiot o ewentualne naruszenia finansowe może: 

 • zbierać dodatkowe materiały identyfikacyjne klienta, 
 • weryfikować źródła środków klienta, 
 • sprawdzić przebieg transakcji użytkownika. 

Co to jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)?

Praktyka przeciwdziałania praniu pieniędzy jest szersza niż KYC i odnosi się do środków stosowanych przez instytucje finansowe lub rządy w celu zapobiegania i zwalczania przestępstw finansowych – zwłaszcza prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Polityka instytucji finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy stanowi część jej szerszego programu zgodności z przepisami krajowymi i powinna zostać opracowana w celu spełnienia wymogów legislacyjnych danego miejsca.

Sama procedura AML zakłada obserwowanie przeprowadzanych transakcji i wychwytywanie nieprawidłowości w zakresie przebiegu operacji finansowej. Zachowanie wskazujące, że istnieje możliwość prania pieniędzy może być następujące: 

 • znaczne kwoty przekazywanych środków, 
 • cykliczność wykonywanych transakcji, 
 • jedne źródło finansowania znaczących transakcji. 

Różnica między KYC a AML

Wiele instytucji finansowych często zaciera granice między procesami KYC, a praktyką przeciwdziałania praniu pieniędzy. Skutkiem tego jest nakładanie grzywien na podmioty, które w wadliwy sposób zastosowały powyższe rozwiązania. 

 KYC, to proces weryfikacji tożsamości. Jego głównym celem jest lepsze zrozumienie klientów i ich transakcji finansowych, a tym samym efektywne zarządzanie ryzykiem.

Program AML jest pojęciem szerszym, niż KYC i składa się z następujących elementów:

 • procedura KYC,
 • wzmocniona należyta staranność (EDD).
 • bieżąca ocena ryzyka i monitorowanie przebiegu transakcji, 
 • kontrole i audyty wewnętrzne firm finansowych, 
 • analiza wysokości transakcji, 
 • analiza źródła transakcji, 
 • analiza cykliczności transakcji. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o należytej staranności wobec klienta oraz o klientach wysokiego ryzyka
Zasada należytej staranności  to podstawowy proces KYC, w którym dane klienta, takie jak dowód tożsamości i adres, są gromadzone i wykorzystywane do oceny profilu ryzyka klienta.

Jeżeli następuje niezgodność w zakresie danych osobowych, bądź zachodzi podejrzenie łamania prawa, to dany podmiot trafia do grupy klientów wysokiego ryzyka. Skutkiem tego jest dodatkowa procedura weryfikacyjna tego użytkownika.

Związek KYC i AML 

W większości jurysdykcji przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy wymagają, aby firmy opracowały i wdrożyły program przeciwdziałania praniu pieniędzy, który jest dostosowany do ich własnych potrzeb biznesowych i jest w stanie zarządzać specyficznym ryzykiem, jakie stwarzają ich klienci lub sektory.

Program firmy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy powinien ułatwiać praktyczne procedury sprawdzania i monitorowania, które są wymagane przez przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy krajowe. 

Wymogi regulacyjne i procesy kontrolne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy mogą zmieniać się w zależności od dominujących trendów w przestępstwach finansowych oraz potrzeb legislacyjnych organów finansowych.

Proces KYC powinien mieć miejsce podczas wdrażania użytkownika na platformę aby upewnić się jest on podmiotem legalnym. Weryfikację tożsamości klienta osiąga się poprzez ocenę danych osobowych użytkowników, charakteru działalności klienta i ustalenia faktycznej tożsamości. 

KYC powinno również odbywać się przez cały czas trwania relacji biznesowej aby ustalić, czy profil ryzyka klienta nadal odpowiada informacjom, które zostały złożone przez niego w sposób pierwotny. 

Związek między programami AML a procesem KYC powinien polegać na ciągłym sprzężeniu zwrotnym. Jako podzbiór AML – KYC można wykorzystać do dostosowania programu AML do unikalnych potrzeb firmy, udoskonalenia profili ryzyka klientów i poprawy wyników w zakresie zgodności danych. 

W chwili obecnej jest dostępne specjalistyczne oprogramowanie KYC, które pomaga firmom w zarządzaniu procesem weryfikacji tożsamości, umożliwiając im automatyczne określanie priorytetów klientów wysokiego ryzyka, przy jednoczesnym ograniczeniu błędów ludzkich i fałszywych alarmów.

KYC i AML w praktyce  

Rozwiązania zapobiegające praniu pieniędzy analizują dane klientów i sprawdzają je pod kątem rozbieżności. Oprogramowanie może również szybko wykryć podejrzane działania, takie jak gwałtowny wzrost środków lub wypłata dużych sum gotówki na kontach klienta.

Zautomatyzowane lub elektroniczne procedury KYC rozpoczynają się od zebrania podstawowych danych klienta za pomocą elektronicznej weryfikacji tożsamości (eIDV).

Zwykle są to 3 kroki:

 1. Użytkownik wybiera dokument, który chce przesłać na platformę (paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy);
 2. Użytkownik przesyła zdjęcie wybranego dokumentu. 
 3. Użytkownik przesyła zdjęcie siebie, gdy trzyma niniejszy dokument. 

KYC i AML w bankach i Fintech

Przestrzeganie przepisów AML i KYC stało się zasadą, której musi przestrzegać każdy bank. Nieprzestrzeganie tych przepisów skutkuje wysokimi grzywnami i innymi karami ze strony organów regulacyjnych. 

KYC w ICO i Blockchain

Podobnie procedura KYC staje się standardem dla giełd kryptowalut i tokenów. Niestety wprowadzenie KYC i AML do kryptowalut wciąż jest kwestią dosyć kontrowersyjną, gdyż powodem dla którego większość ludzi przyciągają kryptowaluty, jest anonimowość transakcji.

W chwili obecnej identyfikacja klienta jest obowiązkowa wśród większości platform wymiany kryptowalut, gdyż tego wymagają przepisy prawa krajowego siedziby danej giełdy. Stosowanie KYC i AML niesie jednak dla platform pewne zalety: 

 • unikanie problemów prawnych z organami krajowymi, 
 • zbudowanie zaufania do firmy, 
 • zwalczanie czynów przestępczych (pranie pieniędzy);
 • zapewnienie bezpieczeństwa aktywów inwestorów;
 • budowanie wiarygodności w bankach.

 

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

Dodaj komentarz