Kategorie
AML/KYC Podatki Prawo

Kryptowaluty za granicą – prawo i podatki w Europie i na świecie

Interesujesz się kryptowalutami? Zapraszamy do zapisu na newsletter!

Prawo na świecie, a kryptowaluty 

Analizując obecną sytuację Polski pod względem prawnym warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób kryptowaluty zostały unormowane w różnych miejscach świata. W związku z tym, że istnieje wiele krajów, które odniosły się do niniejszej tematyki, to postanowiliśmy wskazać miejsca, które cieszą się największym zainteresowaniem kryptowalutami. 

W dniu dzisiejszym przedstawiamy Państwu stosunek Australii, Kanady, Wenezueli, Europy oraz Azji. Zapraszamy! 

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

Australia – dba o reguły AML I KYC

Podejścia regulacyjne do walut cyfrowych zostało szczegółowo omówione w Australii na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Komisja senacka zakończyła legislatywę w tej tematyce sześć lat temu. Judykatura kraju również stworzyła określoną linię orzecznictwa z której wynika, że transakcje kryptowalutowe należy postrzegać jak umowy barterowe. 

Zgodnie z zaleceniami komisji senackiej, firmy zajmujące się cyfrowym wymianą walut mają być  objęte programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

W związku z tym, przedsiębiorstwa zajmujące się kryptowalutami mają obowiązek zarejestrować się w odpowiednim organie regulacyjnym, wdrożyć program AML, przechowywać określone dane  osobowe (KYC),  składać sprawozdania finansowe i zgłaszać  podejrzane transakcje.

Komisja opublikowała na swojej stronie internetowej wskazówki dotyczące ryzyka związanego z inwestowaniem w waluty cyfrowe.

Według jego treści  – inwestycje w kryptowaluty  nie są regulowane, ponieważ nie są uważane za produkty finansowe w świetle odpowiednich przepisów.

Ponadto Australijska Agencja Ochrony Konsumentów (odpowiednik polskiego UOKiK) informuje, że na bieżąco otrzymuje dużą liczbę skarg konsumentów na kryptowaluty.

Skargi dotyczą notorycznych oszustw związanych z tym sektorem. 

Kanada – kraj, który wie jak korzystać z kryptowalut  

Kanada zezwala na korzystanie z kryptowalut. Według strony internetowej Kanadyjskiej Agencji Konsumentów Finansowych poświęconej walutom cyfrowym, można używać kryptowalut do kupowania towarów i usług w Internecie oraz w sklepach, które akceptują taką formę płatności.

Ponadto legalnie można kupować i sprzedawać walutę cyfrową na otwartych giełdach. Podkreślić w tym miejscu należy, że  kryptowaluty nie są uważane za prawny środek płatniczy w Kanadzie.

Takie stanowisko nie zwalnia jednak posiadaczy kryptowalut od prawa podatkowego. 

Kanadyjskie przepisy i zasady podatkowe mają również zastosowanie do cyfrowych transakcji walutowych, w tym tych dokonywanych za pomocą kryptowalut, gdyż podlegają one ustawie o podatku dochodowym. Kanadyjska agencja podatkowa (CRA) scharakteryzowała kryptowalutę jako towar, a nie walutę emitowaną przez rząd.

W związku z tym wykorzystanie kryptowaluty do płacenia za towary lub usługi jest traktowane jako transakcja barterowa. Transakcja barterowa ma miejsce, gdy dowolne dwie osoby zgadzają się wymienić towary lub usługi i przeprowadzić tę wymianę bez użycia legalnej waluty. 

W dniu 19 czerwca 2014 r. Gubernator generalny Kanady wyraził zgodę na projekt ustawy C-31, która traktuje wirtualne waluty jako firmy świadczące usługi pieniężne. Ustawa ta jest uważana za pierwsze na świecie prawo krajowe dotyczące walut cyfrowych.

W dniu 24 sierpnia 2017 r. Kanadyjscy administratorzy papierów wartościowych (CSA) zalegalizowali i określili ICO oraz tokeny. Co ciekawe – legalizując kryptowaluty, rząd Kanady zaczął analizować możliwość  rozliczeń i rozrachunku wysokokwotowych płatności międzybankowych za pomocą kryptowalut. 

Wenezuela – kryptowaluty ratują budżet

Na mocy dekretu 3196 z 8 grudnia 2017 r. rząd Wenezueli został upoważniony do stworzenia własnej kryptowaluty, petro, która byłaby fizycznie wspierana przez wenezuelskie baryłki ropy.  Każda jednostka kryptowaluty była zabezpieczona umową kupna-sprzedaży jednej baryłki wenezuelskiej ropy zgodnie z standardami OPEC.

Ponadto państwowa kryptowaluta miała mieć oparcie w złocie, diamentach i koltanie.

Dekret 3196 określa głównie szczegóły operacyjne petro, w tym jego wydawanie, wydobywanie i handel w Wenezueli zgodnie z zasadami kupna i sprzedaży zawartymi w tamtejszym Kodeksie Cywilnym.  

Dekret 3196 stanowi, że posiadacz petro będzie mógł wymienić wartość rynkową kryptowaluty na równowartość w innej kryptowalucie, bądź na boliwary, które są tradycyjną walutą w Wenezueli. Posiadacz każdego petro jest  również właścicielem wirtualnego portfela.  

Warto przyjrzeć się kontrowersjom związanym z wdrożeniem Petro do systemu płatniczego Wenezueli. W dniu 8 marca Asamblea Nacional ( Kongres Wenezueli) oświadczył, że emisja krajowej kryptowaluty takiej jak petro jest nielegalna, ponieważ aby zaciągnąć dług publiczny i zaciągnąć pożyczkę w imieniu rządu Wenezueli, wymagane jest spełnienie łącznie następujących czynników: 

 • zgoda kongresu,
 • wdrożenie ustawy zgodnej z Konstytucją Narodową,
 • kryptowaluta musi być emitowana przez Bank Centralny Wenezueli.  

Kolejnych problemem wdrożenia petro było określenie jego zabezpieczenia w postaci ropy, której zapasy stanowią publiczne aktywa narodowe należące do Republiki i mają charakter niezbywalny! 

Pomimo tego – rząd wdrożył Petro do życia. 

EUROPA – ciekawe miejsce dla sektora FinTech 

W dniu 5 lipca 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD).

Powyższy wniosek ustawodawczy regulował między innymi objęcie dostawców portfeli powierniczych i platform wymiany walut wirtualnych zakresem AMLD, co oznacza, że ​​byliby oni zobowiązani do spełnienia wymogów należytej staranności i posiadania polityk i procedur AML i KYC.

Ponadto wniosek zawierał definicję walut wirtualnych, które są opisane jako „cyfrowe przedstawienie wartości, które nie jest emitowane ani przez bank centralny, ani przez organ publiczny, ani nie jest koniecznie powiązane z walutą fiducjarną ale jest akceptowane przez osoby fizyczne lub prawne jako środków płatniczych i mogą być przekazywane, przechowywane lub sprzedawane drogą elektroniczną. 

Parlament Europejski przyjął tekst na sesji plenarnej w dniu 19 kwietnia 2018 r. 

Ponadto 8 marca 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania dotyczący sposobów wykorzystania możliwości, jakie stwarzają innowacje technologiczne w usługach finansowych (FinTech), takich jak blockchain, sztuczna inteligencja i usługi w chmurze. 

Chiny – restrykcje krajowe na rynku kryptowalut 

Chiński bank centralny, Ludowy Bank Chin (PBOC), od kilku lat prowadzi badania nad walutą cyfrową i w ramach tego utworzył Instytut Pieniądza Cyfrowego.

Zhou Xiaochuan (gubernator Instytutu Pieniądza Cyfrowego) wypowiedział się na temat aktualnego statusu regulacyjnego wirtualnych walut na konferencji prasowej, która odbyła się podczas dorocznej sesji Narodowego Kongresu Ludowego w marcu 2018 r..

Według Zhou chińskie organy regulacyjne nie uznają walut wirtualnych za narzędzie do płatności detalicznych. Nie można kryptowalut porównać do rachunków papierowych, monet, czy kart kredytowych. 

W wrześniu 2017 roku siedem centralnych organów regulacyjnych finanse Chin tj.: 

 • Chińska Administracja Cyberprzestrzeni (CAC), 
 • Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT), 
 • Państwowa Administracja Przemysłu i Handlu (SAIC), 
 • China Banking Komisja Regulacyjna (CBRC), 
 • Chińska Komisja Regulacyjna ds. Papierów Wartościowych (CSRC) 
 • Chińska Komisja Regulacyjna ds. Ubezpieczeń (CIRC), 
 • Instytut Pieniądza cyfrowego 

wspólnie wydały Komunikat o zapobieganiu ryzykom finansowym związanym z ICO w Chinach. Zgodnie treścią komunikatu – finansowanie ICO, które pozyskuje kryptowaluty poprzez nieregularną sprzedaż i obieg tokenów, jest zasadniczo finansowaniem publicznym, które wymaga zgody rządu.

W związku z brakiem takiej zgody – ICO jest traktowane jako nielegalne w tym zakresie.  Komunikat ostrzegał, że tokeny lub kryptowaluty zaangażowane w finansowanie ICO nie są emitowane przez władze monetarne, a zatem nie są obowiązkowo akceptowanym prawnym środkiem płatniczym, więc nie podlegają regulacjom prawa krajowego. 

Instytucje finansowe i płatnicze nie mogą stosować cen bitcoinów do produktów lub usług, nie mogą kupować oraz sprzedawać bitcoinów. Ponadto istnieje zakaz świadczenia bezpośrednich lub pośrednich usług związanych z bitcoinami.

Mówimy w tym wypadku o handlu, rozliczaniu, rejestracji, akceptacji, zamianie na inne waluty. Jak widać Chiny są krajem restrykcyjne nastawionym na sektor kryptowalut. 

Japonia – kraj stawiający na bezpieczeństwo 

W Japonii firmy zajmujące się wymianą kryptowalut są regulowane. Ustawa o usługach płatniczych została zmieniona w czerwcu 2016 r. po nowelizacji weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku.

Według przepisów z Japonii, Kryptowaluta to wartość majątku, która może zostać wykorzystana jako zapłata za zakup lub wynajem towarów lub świadczenie usług przez nieokreślone osoby.

Ponadto można dokonać jej zakupu i sprzedaży  nieokreślonym osobom i jest przenoszona za pośrednictwem elektronicznego systemu przetwarzania danych. Ustawa stanowi również, że kryptowaluta jest ograniczona do wartości majątkowych, które są przechowywane elektronicznie na urządzeniach elektronicznych.

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, tylko operatorzy biznesowi zarejestrowani w odpowiednim lokalnym Biurze Finansowym mogą prowadzić działalność związaną z wymianą kryptowalut. 

Operator musi być spółką akcyjną lub „zagraniczną firmą zajmującą się wymianą kryptowalut”, czyli firmą, która ma przedstawiciela zamieszkałego w Japonii i biuro w Japonii.

Japonia akceptuje regulacje prawne innych krajów w zakresie kryptowalut więc przyjmuję, że „Zagraniczna firma zajmująca się wymianą kryptowalut” oznacza dostawcę usług wymiany kryptowalut, który jest zarejestrowany w innym kraju, na mocy prawa, które zapewnia system rejestracji równoznaczny z prawem japońskim. 

Ustawa wymaga aby firmy zajmujące się wymianą kryptowalut zarządzały w sposób oddzielny pieniędzmi/kryptowalutami klienta w stosunku do pieniędzy firmy. Oznacza to, że jednak firma musi posiadać dwa rodzaje konta: 

 • na środki własne, 
 • na środki klientów. 

Stan takiego zarządzania musi być sprawdzany przez certyfikowanych księgowych lub firmy księgowe. Giełda musi mieć umowę z wyznaczonym centrum rozstrzygania sporów.

Ponadto platforma zajmująca się handlem kryptowalutami musi prowadzić zapisy księgowe swoich transakcji kryptowalutowych i corocznie składać raport z działalności do Agencji Usług Finansowych (FSA).

Co ciekawe – FSA jest upoważniona do przeprowadzania inspekcji giełdowych i wydawania poleceń w celu ulepszenia praktyk finansowych w kryptowalutach.

Niniejsza isntytucja sprawuje kontrolę nad obiegiem kryptowalut na giełdzie i w przypadku określonych naruszeń ma prawo odwołać rejestrację firmy zajmującej się wymianą kryptowalut lub zawiesić jej działalność na okres do sześciu miesięcy w przypadkach.

Odwołanie rejestracji, bądź zawieszenie działalności giełdy może wynikać z następujących czynników:

 • giełda dokonała rejestracji nielegalnie,
 • działalność giełdowa narusza ustawę o usługach płatniczych lub nakazy oparte na tej ustawie.

Warto wskazać w tym momencie przykładową działalność FSA.  W dniu 26 stycznia 2018 roku Coincheck (jedna z największych japońskich firm zajmujących się wymianą kryptowalut), straciła około 400 milionów dolarów na tokenach NEM.

Lokalne Biuro Finansowe nakazało Coincheck przedłożyć raport o stanie finansowym i rachunkowym w ten sam dzień. Po analizie raportu wydano nakaz usprawnienia działalności giełdy.

Następnego dnia Agencja Usług Finansowych zwróciła się do wszystkich firm zajmujących się wymianą kryptowalut o dokonanie przeglądu swoich planów zarządzania ryzykiem systemowym i przekazanie wyników do FSA.

Po powyższym komunikacie Agencja rozpoczęła kontrolę losową na innych giełdach i wydała polecenia usprawnienia działalności siedmiu firmom giełdowym, które zajmują się kryptowalutami. 

Japonia stawia również na obowiązkowe wdrożenie procedur AML oraz KYC do podmiotów, które zajmują się usługami kryptowalutowymi. 

Jak widać – każdy kraj posiada własne regulacje w zakresie kryptowalut. W zależności od władzy, stanu gospodarki i natężenia przestępstw każdy kraj wdraża własne przepisy, których zadaniem jest unormowanie walut cyfrowych.

Analizując powyższe państwa można dojść do wniosku, że kryptowaluty są albo zakazane, albo legalne, jednak każde państwo wprowadza różne metody mające zapewnić transparentność i bezpieczeństwo tego rynku.

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

Dodaj komentarz