Kategorie
Podatki Prawo

Zakup koparki kryptowalut a odliczenie podatku, prąd

Interesujesz się kryptowalutami? Zapraszamy do zapisu na newsletter!

Wydatek na zakup „koparki do kryptowalut”, koszty zużycia prądu w KUP

Organy podatkowe w bieżących interpretacjach indywidualnych stoją na jednoznacznym stanowisku, iż wydatki związane z nabyciem sprzętu, licencji albo oprogramowania, w tym koszty zakupu „koparek do kryptowalut”, koszty zużycia prądu itp. nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 grudnia 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.735.2020.1.MR, z dnia 26 października 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.595.2020.1.MC; z dnia 29 września 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.584.2020.1.MR).

Jednakże dnia 21 lipca 2020 r. pojawił się rewolucyjny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia I SA/Łd 285/20 (wyrok nieprawomocny), w którym Sąd orzekł, że wydatki na sprzęt, w tym do kopania waluty wirtualnej, jak i zużycie w tym celu energii elektrycznej, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z tezą powyższego wyroku:

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

„Do technicznych warunków nabycia waluty wirtualnej metodą Proof of Work należy posiadanie odpowiednio wydajnego sprzętu podłączonego do sieci i poniesienie wydatków na zwiększone zużycie energii elektrycznej w celu zasilania tego sprzętu. Tym samym jest jasne, że wykopanie waluty wirtualnej metodą wskazaną przez skarżącą nie jest możliwe bez użycia przeznaczonego do tego celu sprzętu i zużycia w tym właśnie celu energii elektrycznej. Innymi słowy – bez wydatków na ten cel nie dojdzie do nabycia wirtualnej waluty, poniesienie ich natomiast gwarantuje jej wykopanie. Wydatki te podlegają więc kwalifikacji jako wydatki „bezpośrednio poniesione” na nabycie wirtualnej waluty i jako takie stanowią koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego jej zbycia.

W związku z powyższym, wydaje się, że można spodziewać się zmiany, na pozytywną, linii interpretacyjnej organów podatkowych w sprawie prawa do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku na nabycie sprzętu do kopania kryptowaluty, jak i wydatków na energię elektryczną.

Jednakże na chwilę obecną istnieje ryzyko sporu, organ mógłby zakwestionować takie wydatki w kosztach uzyskania przychodu.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j., dalej: „ustawa o VAT”) dla podatników VAT sprzedaż waluty wirtualnej w ramach działalności gospodarczej stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Co do zasady podlega więc opodatkowaniu VAT, ale jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z przedmiotowym przepisem:

„Zwalnia się od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną”.

Konsekwencją powyższego jest brak prawa do obniżenia VAT należnego o kwotę VAT naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług związanych z czynnościami zwolnionymi.

Podatnik wykonujący zarówno działalność zwolnioną (obrót kryptowalutami), jak i opodatkowaną VAT, który nabywa towary lub usługi, w przypadku których nie można ustalić bezpośredniego związku z czynnościami opodatkowanymi lub czynnościami zwolnionymi, ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z wykorzystaniem współczynnika proporcji, tzw. struktury sprzedaży.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Czynności cywilnoprawne w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT, nie podlegają opodatkowaniu PCC (art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC). Podobnie, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności, czynność ta nie podlega opodatkowaniu PCC (art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o PCC).

W pozostałych przypadkach, gdy stroną transakcji nie jest podatnik, od 1 lipca 2020 r. sprzedaż i zamiana walut wirtualnych jest zwolniona z opodatkowania PCC (art. 9 pkt 1a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2020.815 t.j. ze zm.).

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

Dodaj komentarz