Kategorie
AML/KYC Prawo

Jakie przestępstwa można popełnić handlując kryptowalutami?

Interesujesz się kryptowalutami? Zapraszamy do zapisu na newsletter!

 

Osoba handlująca kryptowalutami (w pewnym uproszczeniu) celuje w osiągnięcie zysku w efekcie przeprowadzenia serii transakcji z wykorzystaniem wahań kursów i cen. Jak każda nowa forma obrotu pieniędzmi, wraz ze wzrostem popularności tego rozwiązania, handel zaczął być wykorzystywany w celach przestępczych.

Równocześnie wiele giełd pozbawionych jest środków bezpieczeństwa wystarczających do zabezpieczenia handlujących od nawet mimowolnego udziału w przestępczym procederze.

W miarę przenoszenia się kryminalnego wyścigu zbrojeń na giełdy kryptowalut, coraz większa ilość ich użytkowników świadomie bądź też nie staje się potencjalnym obiektem zainteresowania organów ścigania. W efekcie nawet pozornie niegroźna transakcja działającego w dobrej wierze handlarza może skutkować blokadą środków na jego koncie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

Oznacza to, że obecnie praktycznie każdy użytkownik giełd kryptowalut narażony jest na ryzyko postawienia w stan oskarżenia o popełnienie przestępstwa oraz trwające nawet kilka lat postępowania karne i wiążące się z tym długotrwałe blokady posiadanych środków pieniężnych.

Jakie przestępstwa może popełnić handlarz kryptowalutami?

OSZUSTWO (art. 286 k.k.)

Najczęściej zarzucanym handlarzom kryptowalut przestępstwem może być oszustwo. Potencjalnie podejrzanym o popełnienie przestępstwa można zostać np. dokonując transakcji typu p2p (a więc na giełdach takich, jak np. binance).

Handlarz często może nie być świadomy, że bierze udział w popełnieniu przestępstwa (ma to miejsce w sytuacji, gdy przestępca przejmie kontrolę nad komputerem ofiary i dokona wszelkich transakcji „w jego imieniu”), bądź też mogą o tym świadczyć pozornie nieistotne szczegóły (jak fakt, że ustalenie dotyczące transakcji dokonywane są z jedną osobą, a sama transakcja odbywa się z wykorzystaniem rachunku założonego na inną osobę).

Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Dla popełnienia przestępstwa nie ma przy tym znaczenia kwota, jakiej dotyczy transakcja.

PRANIE PIENIĘDZY (art. 299 k.k.)

Handlarz, który sprzedał kryptowalutę i uzyskał w zamian pieniądze pochodzące z przestępstwa może stać się osobą podejrzaną o pranie brudnych pieniędzy. Przestępstwo to również zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, jednak w tym wypadku nie sposób w żaden sposób przewidzieć z okoliczności towarzyszących transakcji, że w danym przypadku ma się do czynienia z przestępcą bądź pochodzącymi z przestępstwa środkami. Szerzej opisane w zakresie problemów wynikających z transakcji Binance P2P tutaj.

Również to przestępstwo popełnić można niezależnie od wysokości dokonanej transakcji.

PASERSTWO (art. 291 k.k., 292 k.k., 122 k.w.)

Potencjalnie podejrzanym o popełnienie przestępstwa można zostać nie tylko sprzedając, ale również kupując kryptowaluty. Możliwość przypisania takiemu działaniu cech paserstwa wynika z nie do końca jeszcze uregulowanego statusu kryptowalut jako pieniądza w rozumieniu opisanego wcześniej przestępstwa ich prania.

Tymczasem czyn ten, w zależności od wartości kryptowalut, może być zagrożony karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Podsumowanie

Oczywiście powyższe wyliczenie nie opisuje wszystkich możliwości, ograniczonych tak naprawdę wyłącznie wyobraźnią przestępców oraz organów ścigania.

Nawet będąc pewnym, że nie popełniło się świadomie żadnego przestępstwa i nie mając sobie w tym zakresie nic do zarzucenia, nie można lekceważyć żadnego sygnału świadczącego o tym, że handlarz stał się obiektem zainteresowania policji bądź prokuratury, nawet jeśli sygnał ten wydaje się być tak nieszkodliwy jak status świadka w postępowaniu przygotowawczym.

Należy wszak pamiętać, że większość podejrzanych również ma pierwotnie taki status.

Dodatkowo nawet nie będąc podejrzanym, przy braku szybkiej i zdecydowanej reakcji handlarz w wyniku działań prokuratury może na wiele lat utracić kontrolę nad swoimi środkami.

Jeśli masz sygnały (np. postanowienie prokuratora o blokadzie środków na rachunku bankowym) bądź obawy, że w związku z handlem kryptowalutami możesz stać się uczestnikiem postępowania karnego niezwłocznie skontaktuj się z nami.

Dysponujemy umiejętnościami oraz doświadczeniem niezbędnymi, aby zagwarantować Ci możliwie najlepszą obronę Twoich praw.

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

Dodaj komentarz