Kategorie
AML/KYC

Zakres podmiotowy AML – instytucje obowiązane

Interesujesz się kryptowalutami? Zapraszamy do zapisu na newsletter!

Zakres podmiotowy AML – instytucje obowiązane

Po omówieniu zakresu przedmiotowego nowych regulacji, należy przejść do charakterystyki objętych nimi podmiotów (w dyrektywie AML nazywanych „podmiotami zobowiązanymi”, w ustawie AML – „instytucjami obowiązanymi”). Podmiotami zobowiązanymi na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 lit g i h dyrektywy AML są:

  • podmioty zajmujące się świadczeniem usług wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a walutami fiducjarnymi (prawnymi środkami płatniczymi, np. PLN, USD);
  • dostawcy kont walut wirtualnych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 dyrektywy AML, państwa członkowskie mogą poszerzyć powyższy katalog także o inne podmioty “prowadzące rodzaje działalności, których wykorzystanie do celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest szczególnie prawdopodobne”.

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

Polski prawodawca skorzystał z tej możliwości i w przepisami ustawy AML (art. 2 ust. 1 pkt 12) objął “podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

  • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
  • pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
  • prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e (kont z walutami wirtualnymi)”.

Użycie w pierwszym przykładzie sformułowania „środki płatnicze” (do których oprócz pieniędzy zaliczają się też papiery wartościowe) zamiast „prawne środki płatnicze” (pieniądze) jest prawdopodobnie pomyłką legislacyjną, zważywszy, że w ustawowej definicji walut wirtualnych jest mowa o ich wymianie na „prawne środki płatnicze”.

Taką interpretację wspiera także treść dyrektywy AML, która odnosi się do walut fiducjarnych, odpowiadających „prawnym środkom płatniczym”.

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

Dodaj komentarz